RODO

 1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest marka Incrediwall oraz Dobra Forma sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 18 w Namysłowie („Administrator”).

 1. KONTAKT

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie +48 77 410 72 30 lub mailowo na adres: info@incrediwall.com

 1. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą czy też świadczenie Usług na Twoją rzecz. Dane te będziemy przetwarzać w celu:

 1. kontaktu z Tobą w odpowiedzi na zadane pytanie (Art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO)

 2. rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownika, jak również prawidłowej realizacji Usługi na Twoją rzecz (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO)

 3. w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest wymagane przez przepisy prawa przetwarzamy je wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO,

 4. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych Usług (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO),

 5. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności, w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO),

 6. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. (f_ RODO),

 7. przechowywania danych dla celów archiwalnych lub statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).

 1. INFORMACJA O ODBIORCACH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe (jeśli będzie to konieczne) następującym grupom:

 1. podmiotom przez nas upoważnionym, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki,

 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, przewoźnikom oraz

 3. jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych o naszych produktach i usługach, Twoje dane osobowe mogą zostać również powierzone podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej, np. Fresh Mail; powierzenie danych osobowych ma wówczas charakter czysto techniczny i służy wyłącznie do zrealizowania wysyłki informacji handlowej.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny dla kontaktu z Tobą, w tym udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie a w przypadku utworzenia przez Ciebie konta w Serwisie przez cały okres łączącej nas umowy oraz po jej zakończeniu, ale nie dłużej niż przez okres odpowiadający przedawnieniu ewentualnych roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam w stosunku do Ciebie.

 1. TWOJE PRAWA

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 2. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby przesyłania Tobie dopasowanych ofert handlowych w zakresie naszych produktów i usług,

 3. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby naszego marketingu bezpośredniego;

 4. Masz prawo do przenoszenia swoich danych, które dostarczyłeś nam w celu wykonania umowy lub w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie lub które pozyskaliśmy o Tobie w sposób zautomatyzowany,

 5. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań́, preferencji czy lokalizacji. Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać́ wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać́ na Twoją sytuację. Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne lub umożliwiające remarketing takie jak np. Google Analytics i Google AdWords.

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W naszym Serwisie korzystamy z Google Analytics, która ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tam również posiada serwery, na których zapisywane są dane o Tobie, m.in. adres IP czy pliki cookies. Google Analytics używamy wyłączenie w celach statystycznych, tj. badania ruchu na Stronie Internetowej. Danych zebranych z plików cookies nie przypisujemy do Twojego profilu jako naszego Klienta.

Masz możliwość zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics, wystarczy, że zainstalujesz dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Analytics zebrane o Tobie dane przetwarza na podstawie decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r., decyzją nr C(2016) 4176, stwierdziła, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych.

Dodatkowo, istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w systemach informatycznych Państw Trzecich spoza Unii Europejskiej, np. Google LLC. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w procesie archiwizacji danych przez Administratora.


Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!
NEWSLETTER
BĄDŹ Z NAMI NABIEŻĄCO
Obiecujemy że będziemy wysyłać tylko ciekawe rzeczy
Politykę Prywatności.